Pravidla Horské výzvy

Pravidla Horské výzvy

Pravidla série Rock Point – Horská výzva 2017(dále jen RP-HV 2017)

RP-HV 2017 je sérií jednotlivě bodovaných závodů, započítávajících-se také do celkového pořadí seriálu. Startovat může v jednotlivých závodech i celém seriálu kdokoliv bez nutnosti předchozího absolvování některého ze závodů. Bodové zisky ze všech závodů se sčítají do celkového pořadí seriálu.

Osnova:

1)Závody zařazené do seriálu RP-HV 2017

2)Kategorie startujících

3)Trasy a časové limity závodů:

4)Pravidla závodu pro distanci LONG(dvojice)

5)Pravidla závodu pro distance HALF/SHORT(jednotlivci/dvojice)

6)Pravidla kategorie Dogtrekking(LONG, HALF, SHORT) – vždy jednotlivec + pes

7)Povinná výbava závodníků

8)Podání protestu

9)Vyhlašované a dekorované dvojice/jednotlivci v jednotlivých závodech

10)Dekorované dvojice/jednotlivci + ceny v celkovém pořadí seriálu RP-HV 2017

11)Možnosti registrace

12)Práva účastníků závodu/seriálu

13)Pravomoc pořadatele

 1. Závody zařazené do seriálu RP-HV 2017

  1.závod: Beskydy (Trojanovice) 26.5 - 27.5.2017

  2.závod: Krušné hory (Boží Dar) 30.6 - 1.7.2017

  3.závod: Šumava (Železná Ruda) 21. - 22.7.2017

  4.závod: Jeseníky (Červenohorské sedlo) 11.8 - 12.8.2017

  5.závod: Krkonoše (Pec pod Sněžkou) 22.9 - 23.9.2017

 2. Kategorie startujících

  LONG:

  • Muži – pouze dvojice
  • Ženy – pouze dvojice
  • Mix(muž se ženou) – pouze dvojice
  • Dogtrekking Muži – jednotlivec + pes
  • Dogtrekking Ženy – jednotlivec + pes

  HALF/SHORT:

  • Muži – dvojice/jednotlivec
  • Ženy – dvojice/jednotlivec
  • Mix(muž se ženou) – pouze dvojice
  • Dogtrekking Muži – jednotlivec + pes
  • Dogtrekking Ženy – jednotlivec + pes

  POCHOD S MIXITKOU:

  • Nesoutěžní pochod bez rozlišení kategorií
 3. Trasy a časové limity závodů

  • LONG-dlouhá trasa (vždy na cca 60-75km) – časový limit na dokončení: 24hod.
  • HALF-střední trasa (vždy na cca 30-40km) – časový limit na dokončení: 12hod.
  • SHORT-krátká trasa (vždy na cca 10-20km) – časový limit na dokončení: 8hod.
  • Pochod s Mixitkou - nesoutěžní pochod pro širokou veřejnost (vždy na cca 5-10km) – časový limit na dokončení: 8hod.
 4. Pravidla závodu pro distanci LONG(dvojice)

  • Závody seriálu RP-HV 2017, typu LONG jsou určeny všem věkovým i výkonnostním kategoriím.
  • Startovat na některém ze závodů může kdokoli, bez nutnosti předchozí kvalifikace, či absolvování některého z předchozích závodů, zařazených do seriálu.
  • Každý startující se účastní závodu na vlastní nebezpečí.
  • Každý startující musí splňovat podmínky dobrého zdravotního stavu a nesmí vykazovat známky opilosti, či užití omamných látek.
  • Každý startující si zvolí svou kategorii (Muži, Ženy, Mix).
  • Pokud jsou jeden, či oba závodníci z dvojice neplnoletí, musí předložit každý souhlas rodičů, kde je uvedeno následující, v tomto znění:

   VZOR: Souhlasím se startem Jakuba Nováka, narozeného 28.6.2001, v 1.závodě seriálu Rock Point - Horská výzva 2017, konaného dne 26.-27.5.2017 v Beskydech, přebírám za něj plnou zodpovědnost a zprošťuji pořadatele jakékoliv odpovědnosti v této věci.
   Veronika Nováková (matka): r.č..............., č.OP............
   Podpis:

  • V případě, že je neplnoletý pouze jeden závodník z dvojice, smí se za něj zaručit a převzít za něj právní odpovědnost při prezenci v kanceláři závodu jeho plnoletý kolega.
  • Každý závodník se musí dostavit do prostoru startu nejpozději 20min.před startem závodu.
  • Každý závodník musí dodržet trasu závodu uvedenou v mapě, kterou dostal při prezenci v kanc.závodu a registrovat se el.čipem na všech čipových kontrolách na trati.
  • Každý závodník musí mít po celou dobu závodu viditelně ZEPŘEDU umístěno startovní číslo, ať už na hrudi, či okolo pasu na pořadatelem dodané elastické gumě a připevněn identifikační čip dle pokynů pořadatele.
  • Každá dvojice musí dorazit do cíle společně a pouze s využitím vlastních sil (pomáhat si je povoleno pouze ve dvojici, cizí pomoc mimo občerstvovací stanice a svoz závodníků není přípustná), bez využití jakéhokoliv dopravního prostředku, či jiné činnosti, než je běh, či chůze.
  • V případě ohrožení života, či zdraví je povinnost každého závodníka pomoci raněnému a závodníkovi na trati, a kontaktovat neprodleně pořadatele, či přímo Horskou službu!
  • Trekové hole jsou na každý závod POVOLENY!
  • Dvojice je vždy klasifikována dle umístění a času pomalejšího závodníka z dvojice.
  • Dvojice musí v prostoru cíle po příchodu, či po předčasném ukončení závodu pořadateli vrátit gumičky na připevnění startovních čísel a identifikační čipy(startovní čísla jsou jednorázová - nevrací se).
  • Série RP-HV 2017 obsahuje celkem 5 samostatně bodovaných závodů. Do tohoto bodování jsou započítávány veškeré dvojice, které bodují v některém z jednotlivých závodů RP-HV 2017.
  • Dvojice, které chtějí bodovat do celkového pořadí seriálu, musí zůstat veškeré závody, v kterých chtějí bodovat do celkového pořadí ve stejném složení. Pokud chtějí jít v jiném složení, musejí se také zaregistrovat do systému v odkazu ZDE v jiném složení a pod jiným názvem.
  • Dvojice s nejvíce body po všech 5-ti závodech se stává vítězem seriálu RP-HV 2017
  • Při bodové rovnosti vícero dvojic, či jednotlivců v celkovém pořadí je rozhodující nejlepší dosažený výsledek v jednom z absolvovaných závodů seriálu RP-HV 2017
  • Na vyhlašování vítězů se musí dostavit oba závodníci z vyhlašované dvojice.
  • Zaplacené startovné se nevrací.
  • Zaplacené startovné je možné pouze převést na jinou osobu, či dvojici do 48-hodin do daného závodu zasláním zprávy na e-mail: prepis@horskavyzva.cz s informacemi z které dvojice, či jednotlivce na kterou, či kterého je převod třeba uskutečnit.

   Vzor: Prosím o převod startovného z dvojice „Horalové“ v distanci LONG na dvojici „Pražáci“ v distanci LONG.

   Pakliže náhradní dvojice není v systému zaregistrována, je třeba zaslat také jejich údaje jako: Název týmu, distanci, kategorii, jména, příjmení, adresy, e-maily a tel.čísla.

  • Po uplynutí doby 48-hodin, či na místě v kanceláři závodu již není možné startovné převést!
  • Po termínu ukončení on-line registrace do závodu již není možné měnit velikosti pamětních triček, která byla původně objednána a dvojice také ztrácí nárok na pamětní startovní čísla se jmény.
  • Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé závodníkům, ani jím/jimi způsobené.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo nepřipustit na start, či vyloučit ze závodu osoby, které vykazují známky vysoké únavy a vyčerpání, známky užití alkoholu, či omamných látek.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo při nepředvídatelných událostech závod do doby startu zrušit. Závodníkům, kteří mají již startovné zaplaceno je následně povinen do 14-ti dnů od zrušení závodu vrátit 50% předem zaplaceného startovného převodem na bank.účet z kterého bylo startovné uhrazeno.
  • Pořadatel si po odstartování závodu vyhrazuje právo závod přerušit, či ukončit za jakékoliv situace, při které by mohlo být ohroženo bezpečí, či životy závodníků a to bez náhrady startovného.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo využít, či poskytnout 3.stranám registrační údaje závodníků vč.jejich kontaktních údajů k dalšímu komerčnímu využití.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo jak před, tak při a také po závodě pořizovat fotografie a videomateriál na kterém jsou závodníci zachyceni.
  • Fotografie a videomateriály ze závodů vč.zachycených osob na nich může následně libovolně bez souhlasu a nároku na odměnu dotčených osob využívat, či poskytovat 3.stranám k dalšímu využití a zveřejnění.
 5. Pravidla závodu pro distance HALF/SHORT(jednotlivci/dvojice)

  • Závody seriálu RP-HV 2017, typu HALF/SHORT jsou určeny všem věkovým i výkonnostním kategoriím.
  • Startovat na některém ze závodů může kdokoli, bez nutnosti předchozí kvalifikace, či absolvování některého z předchozích závodů, zařazených do seriálu.
  • Každý startující se účastní závodu na vlastní nebezpečí.
  • Každý startující musí splňovat podmínky dobrého zdravotního stavu a nesmí vykazovat známky opilosti, či užití omamných látek.
  • Každý startující/dvojice si zvolí svou kategorii (Muži, Ženy, Mix)
  • Pokud je závodník neplnoletý, musí předložit při prezenci v kanceláři závodu souhlas rodičů, kde je uvedeno následující, v tomto znění:

   VZOR: Souhlasím se startem Jakuba Nováka, narozeného 28.6.2001, v 1.závodě seriálu Rock Point - Horská výzva 2017, konaného dne 26.-27.5.2017 v Beskydech, přebírám za něj plnou zodpovědnost a zprošťuji pořadatele jakékoliv odpovědnosti v této věci.
   Veronika Nováková (matka): r.č..............., č.OP............
   Podpis:

  • Každý závodník se musí dostavit do prostoru startu nejpozději 20min.před startem závodu.
  • Každý závodník musí dodržet trasu závodu uvedenou v mapě, kterou dostal při prezentaci v kanc.závodu a registrovat se el.čipem na všech čipových kontrolách na trati.
  • Každý závodník musí mít po celou dobu závodu viditelně ZEPŘEDU umístěno startovní číslo, ať už na hrudi, či okolo pasu na pořadatelem dodané elastické gumě a připevněn identifikační čip dle pokynů pořadatele – podrobné info ZDE
  • Každý závodník musí dorazit do cíle pouze s využitím vlastních sil, cizí pomoc mimo občerstvovací stanice a svoz závodníků není přípustná! Závodník musí dorazit do cíle bez využití jakéhokoliv dopravního prostředku, či jiné činnosti, než je běh, či chůze.
  • Každá dvojice musí dorazit do cíle společně a pouze s využitím vlastních sil (pomáhat si je povoleno pouze ve dvojici, cizí pomoc mimo občerstvovací stanice a svoz závodníků není přípustná), bez využití jakéhokoliv dopravního prostředku, či jiné činnosti, než je běh, či chůze.
  • V případě ohrožení života, či zdraví je povinnost každého závodníka pomoci raněnému a závodníkovi na trati, a kontaktovat neprodleně pořadatele, či přímo Horskou službu!
  • Trekové hole jsou na každý závod POVOLENY!
  • Každý závodník je vždy klasifikován dle umístění a času v cíli.
  • Dvojice je vždy klasifikována dle umístění a času pomalejšího závodníka z dvojice.
  • Každý závodník/dvojice musí v prostoru cíle po příchodu, či po předčasném ukončení závodu pořadateli vrátit gumičku na připevnění startovního čísla, či identifikační čipy(Startovní číslo je jednorázové-nevrací se).
  • Seriál RP-HV 2017 obsahuje celkem 5 samostatně bodovaných závodů. Do tohoto bodování jsou započítáváni veškeří závodníci a dvojice, kteří(é) bodují v některém z jednotlivých závodů RP-HV 2017.
  • Při bodové rovnosti vícero dvojic, či jednotlivců v celkovém pořadí je rozhodující nejlepší dosažený výsledek v jednom z absolvovaných závodů seriálu RP-HV 2017
  • Na vyhlašování vítězů se musí dostavit závodník/dvojice osobně.
  • Zaplacené startovné se nevrací.
  • Zaplacené startovné je možné pouze převést na jinou osobu, do 48-hodin do daného závodu zasláním zprávy na e-mail: prepis@horskavyzva.cz s informacemi z kterého závodníka, na kterého je převod třeba uskutečnit.

   Vzor: Prosím o převod startovného ze závodníka Jakuba Nováka v distanci HALF na závodníka Rostislava Majznera v distanci HALF. Pakliže není náhradník v reg.systému závodu zaregistrován, je třeba zaslat také jeho údaje jako: Distanci, kategorii, jméno, příjmení, adresu, e-mail a tel.číslo.

  • Po uplynutí doby 48-hodin, či na místě v kanceláři závodu již není možné startovné převést!
  • Po termínu ukončení on-line registrace do závodu již není možné měnit velikost pamětního trička, která byla původně objednána a závodník také ztrácí nárok na pamětní startovní číslo se jménem.
  • Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé závodníkům, ani jím/jimi způsobené.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo nepřipustit na start, či vyloučit ze závodu osobu, která vykazuje známky vysoké únavy a vyčerpání, známky užití alkoholu, či omamných látek.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo při nepředvídatelných událostech závod do doby startu zrušit. Závodníkům, kteří mají již startovné zaplaceno je následně povinen do 14-ti dnů od zrušení závodu vrátit 50% předem zaplaceného startovného převodem na bank.účet z kterého bylo startovné uhrazeno.
  • Pořadatel si po odstartování závodu vyhrazuje právo závod přerušit, či ukončit za jakékoliv situace, při které by mohlo být ohroženo bezpečí, či životy závodníků a to bez náhrady startovného.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo využít, či poskytnout 3.stranám registrační údaje závodníků vč.jejich kontaktních údajů k dalšímu komerčnímu využití.
  • Pořadatel si vyhrazuje plné právo jak před, tak při a také po závodě pořizovat fotografie a videomateriál na kterém jsou závodníci zachyceni.
  • Fotografie a videomateriály ze závodů vč.zachycených osob na nich může následně libovolně bez souhlasu a nároku na odměnu dotčených osob využívat, či poskytovat 3.stranám k dalšímu využití a zveřejnění.
 6. Pravidla kategorie Dogtrekking(LONG, HALF, SHORT) – vždy jednotlivec + pes

  (Pravidla kategorií Dogtrekking Muži a Dogtrekking Ženy se shodují v pravidly pro distance LONG, HALF a SHORT a dále upravují následující):

  • Pes musí být na úvazku po celou dobu trvání závodu.
  • Náhubek je psovi nutné nasadit pouze na start závodu, který je hromadný. Další užití náhubku nechť řeší každý závodník u svého psa dle svého uvážení a na vlastní zodpovědnost!!!
  • Doporučená výbava pro Dogtrekkaře: voda + lékárnička pro první ošetření psa

  Doporučení: Psa doporučujeme mít na postroji, připnutého k bedernímu pásu s možností kombinace klasického úvazu na vodítku. V žádném případě není možno jít se psem "na volno" (ani krátkodobě) z důvodu pohybování se v lokalitách Národních parků, chráněných krajinných oblastí a dalších cenných lokalitách s mnohdy endemickými druhy rostlin a živočichů, či na území státních a soukromých vlastníků.

 7. Povinná výbava závodníků

  Pro závod LONG:

  • Čelovka
  • Náhradní baterie do čelovky
  • Nabitý mobilní telefon

  Pro závody HALF/SHORT:

  • Nabitý mobilní telefon

  Pro pochod s Mixitkou:

  • Nabitý mobilní telefon
 8. Podání protestu

  • Protest je možno podat v každé kategorii i závodu.
  • Podání protestu musí být písemné, doručuje se osobně přímo řediteli závodu v kanceláři závodu a musí být podán vždy pouze do oficiálního ukončení závodu, tedy časového limitu závodu(na podání protestu po oficiálním ukončení závodu nebude brán zřetel).
  • Poplatek za podání protestu činí 500,- Kč a je nevratný(poplatek je splatný v hotovosti v kanceláři závodu, ihned po předání protestu).
 9. Vyhlašované a dekorované dvojice/jednotlivci v jednotlivých závodech

  LONG:

  • Věcné ceny od partnerů seriálu RP-HV 2017
  • Vyhlašovány budou vždy první 3 dvojice v kategoriích Muži, Ženy, Mix
  • Vyhlašováni budou vždy první 3 závodníci v kategoriích Dogtrekking Muži, Dogtrekking Ženy

  HALF/SHORT:

  • Věcné ceny od partnerů seriálu RP-HV 2017
  • Vyhlašovány budou vždy první 3 dvojice v kategoriích Muži, Ženy, Mix
  • Vyhlašováni budou vždy první 3 závodníci(jednotlivci) v kategoriích Muži, Ženy
  • Vyhlašováni budou vždy první 3 závodníci v kategoriích Dogtrekking Muži, Dogtrekking Ženy

  Pochod s Mixitkou:

  • Nesoutěžní pochod - nevyhlašuje se
 10. Dekorované dvojice/jednotlivci + ceny v celkovém pořadí seriálu RP-HV 2017

  V celkovém pořadí seriálu, budou po sečtení všech dosažených výsledků, resp.bodů ze všech absolvovaných závodů vyhlášeny a ohodnoceny následující dvojice/závodníci dle bodové tabulky ZDE

  Při bodové rovnosti vícero dvojic, či jednotlivců v celkovém pořadí je rozhodující nejlepší dosažený výsledek v jednom z absolvovaných závodů seriálu RP-HV 2017

  LONG:

  • Finanční ceny pro prvních 5 dvojic celkově(bez rozlišení kategorií):

   1. místo: 6000,-Kč
   2. místo: 4000,-Kč
   3. místo: 3000,-Kč
   4. místo: 2000,-Kč
   5. místo: 1000,-Kč

  • Trofeje pro první 3 dvojice kategorií Muži, Ženy, MIX

  HALF: Věcné ceny pro prvních 5 závodníků/dvojic celkově(bez rozlišení kategorií)

  • Trofeje pro první 3 závodníky kategorií Muži, Ženy(jednotlivci) a Muži, Ženy, Mix(dvojice)

  SHORT: Věcné ceny pro prvních 5 závodníků/dvojic celkově(bez rozlišení kategorií)

  • Trofeje pro první 3 závodníky kategorií Muži, Ženy(jednotlivci) a Muži, Ženy, Mix(dvojice)

  Dogtrekking Muži: Věcné ceny a trofeje pro první 3 závodníky a jejich psy při rozlišení tras LONG, HALF, SHORT

  Dogtrekking Ženy: Věcné ceny a trofeje pro první 3 závodníky a jejich psy při rozlišení tras LONG, HALF, SHORT

 11. Možnosti registrace

  Online:

  • Přes web závodu www.horskavyzva.cz
  • Pouze do data uvedeného viz propozice k jednotlivým závodům ZDE
  • Dvojice/závodník registrováná/ý do závodu online na webu www.horskavyzva.cz – musí uhradit startovné nejpozději do 5-ti pracovních dnů od data registrace a ve finanční výši, která připadá na den platby, nejpozději však do data uvedeného v propozicích ke konkrétnímu závodu.
  • Při neprovedení převodu do tohoto termínu dvojice/závodník riskuje vyřazení ze startovní soupisky

  Číslo účtu pro převod: viz propozice k jednotlivým závodům ZDE

  (POZOR, čísla účtů se mohou pro jednotlivé závody lišit)!

  Pokyny k platbě:

  Pro správné přiřazení platby převodem na účet je nutné uvádět do kolonky "zpráva pro příjemce“ následující údaje:

  • název dvojice, či jméno závodníka
  • číslo závodu, ke kterému se platba vztahuje:(1-Šumava, 2-Beskydy, 3-Krušné hory, 4-Jeseníky, 5-Krkonoše)
  • typ závodu: LONG/HALF/SHORT, k němuž se platba vztahuje.

  Na místě:

  • V kanceláři závodu v den a dobu provozu kanceláře závodu viz propozice ZDE
  • Startovné je splatné v hotovosti, ihned při provedení registrace a za danou cenu viz propozice ZDE
 12. Práva účastníků závodu/seriálu

  Každý startující má po řádné registraci a zaplacení startovného právo na:

  • Parkování v blízkosti startu a cíle
  • Využití sociálních služeb v areálu startu a cíle označených pro účely závodu
  • Uschování cenností a zavazadel v prostoru kanceláře závodu na dobu do ukončení časového limitu závodu, který absolvuje
  • Měření svého času časomírou ve formě RFID čipů(výsledky závodu budou vždy zveřejněny do druhého dne na webu závodu www.horskavyzva.cz )
  • Využití občerstvovacích stanic při závodě k načerpání energie(jídlo, pití)
  • Využití lékárničky první pomoci v případě nutnosti na všech občerstvovacích stanicích
  • V případě platného zdravotního pojištění - přivolání Horské služby ČR v případě zranění, či hrozícího nebezpečí.
  • V případě platného zdravotního pojištění - využití servisu Záchranné služby ČR v prostoru cíle k ošetření, příp.převozu do nemocnice.
  • Využití bezplatné dopravy zpět do prostor startu a cíle ze ZÁCHYTNÉHO BODU (viz propozice k danému závodu) – přepravní vozidlo vyjede ze svozového bodu vždy až po naplnění kapacit sběrného vozidla, či na konci časového limitu svozového místa!
  • Získání pamětní medaile v cíli
  • Využití teplého jídla a pití v cíli závodu(po předložení platné stravenky, kterou obdrží závodník jako součást registračního balíčku)
  • V případě umístění-se na oceněných příčkách jak v jednotlivých závodech, tak celkovém pořadí seriálu - převzetí věcných, či finančních cen.

  Další příplatkové předměty k registraci:

  • Pamětní značkové tričko příplatek 290,- Kč (grafika ZDE )
 13. Pravomoc pořadatele

  • Pořadatel si vyhrazuje právo nepřipustit na start, či vyloučit za závodu osoby vykazující známky vysoké únavy a vyčerpání, známky užití alkoholu, či omamných látek, dále neohleduplně se chovající k ostatním účastníkům, či poškozující přírodu či areál závodu.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo diskvalifikovat ze závodu závodníky, či dvojice, které neprošly trasu tak jak je uvedeno v mapě a propozicích a neodčipnuli se el.čipem na všech povinných kontrolách na trase.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo při nepředvídatelných událostech závod do doby startu zrušit. Závodníkům, kteří mají již startovné zaplaceno je následně povinen do 14-ti dnů od zrušení závodu vrátit 50% předem zaplaceného startovného převodem na bank.účet z kterého bylo startovné uhrazeno.
  • Pořadatel si vyhrazuje po odstartovaném závodu právo přerušit, či ukončit závod za jakékoliv situace, při které by mohlo být ohroženo bezpečí závodníků a to bez náhrady startovného.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo využít a poskytnout třetí straně přihlašovací údaje, kontakty závodníků, či fotografie a videozáznamy pořízené ze závodu k reklamním a propagačním účelům svým i 3. stranám bez nutnosti informovat o tomto zachycené osoby.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo na možnou diskvalifikaci závodníků, či dvojic v případě nedostavení se jednotlivce, či dvojice bez předchozí omluvy k vyhlašovacímu ceremoniálu.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo zasahovat do propozic jednotlivých závodů a měnit dle aktuální situace a nařízení CHKO, NP, Lesů ČR a dalších vlastníků pozemků na kterých se závod koná trasu závodů do doby max 7-dnů před startem onoho závodu. V případě změny trasy musí být dodržena přibližná délka trasy i její obtížnost.

Pravidla: Rock Point – Horská výzva 2017, vytvořeno: 1.10.2016

Top race agency, z.s.